İzmir Barok Ensemble

İzmir Barok-2

Türkiye’nin barok dönem ennstrümanları ile Avrupa ve Osmanlı Barok Dönem müziklerini yorumlayan ilk grubu.

First ensemble in Turkey performing European and Ottoman Baroque music with period instruments.